HLD Vepar Kompolje


Hrvatsko lovacko drustvo -Vepar- Kompolje

Vepar - Kompolje


PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: IX/105
Naziv: Kompolje
Županija: Ličko-senjska
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 9005
Ovlaštenik prava lova: HLD Vepar - Kompolje 144, 53226 Kompolje

Račun (IBAN): HR1223400091100165089
OIB: 53393065874
Matični broj:03423000


Glavne vrste divljači:
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- šljuka
- trčka skvržulja
- prepelica pućpura
Površina lovišta: 4900,00 ha


Topografska karta našeg lovišta - Hrvatsko lovačko društvo "Vepar" Kompolje

LOVIŠTE - Vepar Kompolje

Klikni za preuzimanje karte lovišta - prikaz karte lovišta u PDF formatu

Obveze svakog lovca propisane su Zakonom o lovstvu i Zakonom o oružju.
Lovac pritom mora poštivati lovačku etiku i tradiciju te njegovati lovačke običaje.
Hrvatsko lovačko društvo "Vepar" Kompolje.